ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว Pisa ระดับชั้นม.ต้น เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี สืบวงษ์รอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:40  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ส่งเสริมการอ่านและคิดพิชิต O-NET เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี สืบวงษ์รอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:40  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการเพชรเสมาสามัญปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี สืบวงษ์รอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:40  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นางสุมาลี สืบวงษ์รอด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:39  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมแอโรบิก ระดับชั้น ม.1-6 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:36  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:36  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงการยุวชนประกันภัย ประเภทหนังสั้น ระดับจังหวัด
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:36  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:36  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขันแอโรบิค ระดับชั้น ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:36  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายวีรศักดิ์ ผลเกิด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2563,13:35  อ่าน 47 ครั้ง
รายละเอียด..